7-Eleven Sverige är en del av Reitan Convenience Sverige. Att vara en värderingsstyrd och långsiktig organisation är en grundbult i Reitan Convenience Sveriges hållbarhetsstrategi. Det omfattar inkludering av medarbetarna, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Med alla våra butiker i Sverige vill vi bidra till ett öppet och tryggt samhälle som bygger på öppenhet och tolerans. Vi verkar för trygghet i butik och att kunna bidra till ett tryggt närområde.

 

Alltid öppna

Alltid öppna. Det lovar vi. Inte slänga igen dörren för den som tycker annorlunda, tänker eller vill annorlunda. För vem du än är, var du än kommer ifrån, vart du än är på väg – är vi alltid öppna för dig.

Men vi vet vilka vi är. Vi har våra värderingar. Vi är mot våld, hat, mobbing och diskriminering på grund av bakgrund, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning eller religion. Vi är för fri kärlek. Delad glädje. Fest. Vi tror på en vibrerande stad, där vi tack vare våra olikheter blir bättre tillsammans.

Alla kanske inte håller med. Alla kanske inte känner som vi gör. Tror på det vi tror på. Det är okej. Men den som jobbar här, är kund eller bara tittar in behöver acceptera våra värderingar. Vara öppen själv. Och vill hen diskutera det – är vi öppna för det också.