På 7-Eleven möter vi dagligen över 60 000 personer under många av dygnets timmar. Därför vill vi att 7-Eleven ska vara en inkluderande plats där alla är välkomna.

Vi är också för fri kärlek och delad glädje. Vi älskar Pride; när våra städer sluter upp i fest, kärlek och står enade för allas rätt att få vara och älska vem den vill. Vi vill även vara en röst som bidrar till ett öppnare samhälle – men vi sitter inte på alla svaren.

För att lära oss mer om inkludering har vi därför krokat arm med Regnbågsfonden och presenterar nu Alltid Öppna. En rapport* om svenskarnas öppenhet och engagemang för HBTQ+-rörelsen.

*Rapporten är baserad på en riksrepresentativ Sifo-undersökning där 1010 personer i åldrarna 18-79 år intervjuades mellan den 20-23 maj 2024.

 

Svenskarna om Pride

Pridefestivalerna som anordnas varje år runt om i Sverige är betydelsefulla för att främja HBTQ+-personers rättigheter enligt en majoritet av svenskarna. Enligt svenskarna har Pride främst lett till en ökad förståelse och ett ökat engagemang för HBTQ+-frågor i samhället.

 

Oro för trakasserier

Att utsätta någon för trakasserier på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet är olagligt i Sverige. Trots det uppger två av fem att de antingen själva eller att någon i deras närhet känt oro för att bli utsatt på grund av sin HBTQ+-identitet. Vanligast är att oro har uppstått i sociala sammanhang (10%), på stan (10%) eller på krogen (9%).

 

HBTQ+ i Sverige genom åren

Svenska HBTQ+-rättigheter och lagar tillhör de mest progressiva i världen. Vi har undersökt hur öppna svenskarna är kring några av de viktigaste HBTQ+-relaterade lagstiftningarna i Sverige.

 

Svenskarna om HBTQ+ i skolan

Ingen får diskrimineras eller trakasseras i skolan enligt svensk lag. Alla skolor måste arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter. Enligt myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor saknar unga HBTQ+-personer trygghet och studiero i skolan i större utsträckning än andra unga.

 

Svenskarna om HBTQ+ i arbetslivet

Den svenska diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom arbetslivet. Den säger dessutom att arbetsgivare ska främja lika rättigheter för alla anställda och vidta åtgärder mot trakasserier.

 

Svenskarna om HBTQ+-begrepp

Homosexuell, lesbisk och gay är ord som de flesta svenskar anser det okej att använda. Använder man däremot uttryck som fikus, fag och fjolla så är det betydligt färre som anser att det är okej. Här tittar vi på vilka av några vanliga begrepp svenskar uppfattar som godkända. Mest okej att använda av de vanligaste begreppen är, enligt svenskarna, homosexuell. Minst okej är begreppet fag.