7-Eleven arbetar för en hållbar utveckling, där miljö och sociala frågor jämt finns med i saker vi gör. Du ska hitta det du behöver när du behöver det och du ska kunna lita på att våra butiker har schyssta varor. Vi har ju både ansvar och möjlighet att påverka och göra skillnad.

Vi arbetar bland annat med att göra saker bättre inom de olika stegen i värdekedjan, till exempel genom att ställa krav på våra leverantörer. Vi vill också att du som kund ska kunna välja bland hälsosam mat och dryck. En annan viktig del i arbetet är såklart också att minska vårt företags egen miljöpåverkan. Det gör vi bland annat genom hela tiden försöka minska energiförbrukningen i butikerna. Vi jobbar också med att effektivisera transporter, göra vår avfallshantering smartare och minska vårt svinn.

Om du är nyfiken på att veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet, kan du läsa vår hållbarhetsredovisning:

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningsbilaga