REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB:S DATASKYDDSPOLICY

På REITAN värnar vi om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid eftersträvar en hög nivå av dataskydd och ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.
Vår dataskyddspolicy förklarar hur REITAN samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av dataskyddspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. REITAN är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att tillämplig dataskyddslagstiftning och de regler som gäller för insamling och användning av personuppgifter efterlevs. Du kan alltid kontakta REITAN vid frågor gällande behandlingen av personuppgifter genom att skicka ett mail till dataskyddsombud@reitanconvenience.se.

För att ta dela av hela vår dataskyddspolicy, KLICKA HÄR.