Allmänna villkor för Click and Collect

Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller mellan dig (”Kunden”) och Reitan Convenience Sweden AB, org. nr. 556061-5790, Strandbergsgatan 61, 104 25 Stockholm (”RCS”) vid användandet av Click and Collect (”Tjänsten”).

Syftet med Avtalet är att beskriva villkoren för användandet av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten blir du automatiskt bunden av Avtalet. Accepterar du inte villkoren och vill du inte bli bunden av Avtalet ber vi dig att inte använda Tjänsten.

Genom att ingå Avtalet intygar du att du är 18 år eller att du har målsmans alternativt god mans godkännande samt att inga hinder föreligger för att du ska kunna ingå Avtalet. Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar är korrekta samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov.

Beskrivning av Tjänsten

Click and Collect är en tjänst som tillhandahålls till privat- och företagskunder via RCS’s hemsida shop.7-eleve.se. Tjänsten gör det möjligt för Kunden att beställa fika, bake-off, mat, dryck, snacks och konfektyr samt andra produkter som finns i 7-Elevens sortiment för att sedan hämta upp produkterna i den butik Kunden valt.

Behöver jag registrera ett användarkonto för att kunna använda Tjänsten?

Nej, du som Kund behöver inte registrera ett konto för att kunna använda Tjänsten.

Utbud av produkter

För att säkerställa produkternas (”Produkternas”) kvalitet är det endast av RCS utvalda Produkter som tillhandahålls via Tjänsten. RCS förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, lägga till eller ändra utbudet av Produkterna.

RCS garanterar inte att en viss Produkt finns tillgänglig för beställning i Tjänsten. Utbudet kan variera beroende på vilken butik du som Kund har valt som avhämtningsställe.

Beställning och upphämtning

Beställningar ska hämtas upp i av Kund vald butik och på av Kund vald upphämtningstid. Upphämtning kan endast ske under butikens ordinarie öppettider. Hämtar Kunden inte ordern på upphämtningstiden eller först lång tid därefter garanterar inte RCS färskheten på färskvaror, då varorna har packats och lagts undan just för din order utifrån den upphämtningstid du valt.

Vid upphämtning ska Kunden uppge namn och orderID. Endast den som gjort beställningen eller en person med fullmakt från Kunden har rätt att hämta upp ordern. Om Kunden är ett företag ska personen som tar emot varorna visa upp en fullmakt som styrker att personen är behörig att hämta ut varorna.

1. Surfa in på shop.7-eleven.se.
2. Välj butik som du önskar göra en beställning från.
3. Välj upphämtningstid. Du kan tidigast välja att hämta upp din order 1 timme efter genomförd beställning. Observera att om ordens läggs på kvällen med mindre än 60 minuter kvar till stängning så kan orden tidigast hämtas upp 1 timme efter öppning.
4. Klicka i de Produkter du önskar beställa och lägg i varukorgen.
5. Välj betalningsmetod via Klarna.
6. Totala beloppet för Produkterna reserveras och Kunden får ett e-post meddelande om att en orderförfrågan har skickats ut till den valda butiken.
7. Butiken får en förfrågan om de kan leverera Produkterna enligt Kundens önskemål. Förfrågan ska i största möjliga mån besvaras inom 10 minuter. Har butiken inte möjlighet att besvara inom 10 minuter avbokas ordern automatiskt och du får ett e-post meddelande om detta. Observera att om ordern läggs på kvällen med mindre än 10 minuter kvar till stängning kommer butiken svara på förfrågan inom 10 minuter från öppning först dagen därpå. Besvarar inte butiken förfrågan inom 10 minuter avbokas ordern automatiskt.
8. Om butiken svarar NEJ får Kunden ett e-post meddelande om varför butiken inte kan leverera Produkterna och det totala beloppet som reserverats släpps och betalas tillbaka till Kunden.
9. Om butiken svarar JA får Kunden en orderbekräftelse per e-post.
10. Ordern plockas ihop och Kunden får information om detta per e-post.
11. Orden kan hämtas upp i vald butik och på vald upphämtningstid.
12. Någon betalning sker inte i butik då det redan har hanterats genom Klarna vid ordertillfället.

Ändring och avbokning av beställning

Som Kund är du medveten om att du inte via Tjänsten kan ändra en genomförd beställning. Du kan dock prova att ringa till vald butik och ange ditt namn och orderID och fråga om det är möjligt att ändra en order. Butiken har ingen skyldighet att ändra ordern och kan säga nej till önskade Produkter om dessa inte finns. Ändring av order ska i största möjliga mån ske mot en produkt till samma pris. Någon återbetalning sker inte om Kunden byter till billigare Produkter. Önskar du byta till/lägga till dyrare Produkter kan du fråga om Butiken kan makulera ordern så att du kan göra en ny beställning i Tjänsten.

Vid avbokning av en beställning senare än 24 timmar före bekräftad leveranstid debiteras Kunden i dess helhet, dvs någon återbetalning kommer inte att ske.

Priser

Aktuella priser framgår av Tjänsten. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Priset exklusive moms visas i varukorgen. RCS garanterar inte att priserna för Produkterna i Tjänsten följer priserna i butik. Vidare förbehåller sig RCS rätten att när som helst genomföra prisförändringar på de Produkter Tjänsten erbjuder.

Rabattkuponger/koder kan användas i samband med en beställning i Tjänsten. RCS förbehåller sig rätten att ändra giltighetstiden på rabattkuponger/koder.

Kvitto erhålls digitalt i samband med att du får en orderbekräftelse. Fysiskt kvitto lämnas inte ut i butik vid avhämtning.

Betalning

Betalning sker via Klarna Checkout där du kan välja att betala direkt (kortbetalningar, banköverföring och Klarna Direkt), betala senare (faktura) eller dela upp betalningen.

Reklamation och feedback

För oss är Kunden vår högsta chef och vi vill såklart att du ska vara nöjd. Om det skulle vara något fel på de Produkter du har beställt och felet fanns vid avhämtningstillfället ber vi dig omedelbart kontakta oss genom att vända dig till den butik du hämtade Produkterna från eller genom att kontakta vår kundtjänst, kundtjanst@reitanconvenience.se. Så snart vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet och kommer att kontakta dig. RCS förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra vad som anses vara en lämplig lösning.

Behandling av personuppgifter

RCS värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du även har tagit del av RCS’s integritetspolicy som beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas.

RCS’s rätt att avsluta användare av Tjänsten

RCS förbehåller sig rätten att avsluta/blockera Tjänsten för Kunder som bryter mot Avtalet eller på annat sätt otillbörligen utnyttjar Tjänsten.

Underhåll, support och begränsningar

RCS förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner hela eller delar av Tjänsten.

RCS har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och uppdaterad. RCS kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten, tillförlitligheten eller korrektheten på information som finns presenterad i Tjänsten. RCS kan inte ställas till svars om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

RCS åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Tjänsten.

Immateriella rättigheter

RCS äger samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten. Kunden bekräftar genom Avtalet att denne endast ges en tillfällig nyttjanderätt att använda Tjänsten i enlighet med de funktioner som Tjänsten möjliggör och i enlighet med vad som följer av Avtalet. Såvida inte annat följer av tillämplig lag eller av RCS’s särskilda, skriftliga godkännande har användaren inte någon rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat sätt förfoga över Tjänsten och det material som Tjänsten innehåller. Ett intrång i någon av RCS’s immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från RCS.

Ändring av villkor

RCS har rätt att när som helst ändra Avtalet eller sluta att tillhandahålla Tjänsten. Kunden ansvarar för att vid varje ordertillfälle tagit del av de aktuella allmänna villkoren för Tjänsten.

Force Majeure

RCS eller någon av RCS’s butiker ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden enligt detta Avtal om sådan underlåtenhet beror på omständighet som låg utanför RCS’s/butikernas rimliga kontroll.

Tvist

Avtalet och dess tolkning styrs med tillämpning av svensk lag.

Tvist mellan RCS och Kund med anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.